Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Inderlighed yderliggjort

Henrik Bramsen 1. udgave 1937, op. cit., p. 155-156.
I 3.-udgaven af samme værk er passagen dog ændret til (p. 158):
“At man valgte denne Maler, hvis kunstneriske Ballast var saa ringe, kan synes mærkeligt, men er dog ret forklarligt. Han var Idealist og Romantiker og repræsenterede dertil Thorvaldsen i den danske Malerkunst, og mod Thorvaldsen gik de unge Maleres Higen med den svævende Idealisme, som er karakteristisk for romantisk Følemaade i dens primitiveste Form.”

Sidst opdateret 16.11.2020