Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsen og Vor Frue Kirke

Det har vist sig vanskeligt at identificere nogle af Thorvaldsens Medhjælpere. De tilgængelige Kilder savner helt Oplysninger om Carlesi, for andre kendes ikke Fødsels- og (eller) Dødsaar, Tacca kan være enten Bernardo Tacca (den ældre), der (iflg. Thieme-Beckers Allgemeines Künstlerlexikon) drog til Rom 1822 som Stipendiat fra Akademiet i Carrara og døde kort efter sin Hjemkomst til Carrara ca. 1825, eller Giovanni Tacca (1803-31), der 1821-22 var C. Finellis Elev i Rom – hvis det ikke er en tredie af samme Navn.
Kedeligst er det dog, at man ikke med Sikkerhed kan udpege de to Brødre Bienaimé, den ældre og den yngre. Thiele, der konsekvent nøjes med disse Betegnelser, nævner lejlighedsvis tre Billedhuggere af dette Navn:
1) Giovanni Bienaimé, der kom til Thorvaldsen 1818, og som »i alle de følgende Aar, ligesom Freund, hørte blandt hans nærmeste Venner, og, hvad Studiernes Interesse angik, havde hans særdeles Fortrolighed«;
2) Luigi Bienaimé, der hos Thieme-Becker nævnes som »zunächst Gehilfe, später Atelierleiter Thorvaldsens« og senere havde en fremtrædende Position i romerske Kunstnerkredse;
3) Pietro Bienaimé, »en Broder til Thorvaldsens Eleve«, der havde »sine Studier« i Carrara. Af Breve i Thorvaldsens Arkiv fremgaar, at Luigi og Pietro i alt Fald var Brødre og Luigi formentlig den ældre af de to.


[Redaktionel tilføjelse 2018: Det er stadig noget uklart, hvilket familiært forhold de forskellige Bienaimé’er havde til hinanden, men Pietro var Luigis storebror. Giovanni Bienaimé kendes p.t. ikke, men derimod Angelo Bienaimé og Francesco Bienaimé.]

Sidst opdateret 30.10.2018