Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Antagelig senest primo marts 1829

Dvs. en portrætstatue af den italienske digter Dante Alighieri, jf. også beskrivelsen i Københavnsposten 28.7.1829 : den simple Statue af Dante [...], som en ung Livorneser, Henrik Demi, der vækker store Forhaabninger, har modelleret. Thorvaldsen har talt med megen Agtelse om ham, og han arbeider her i Rom under hans Vejledning. Gyps-Afstøbningen af Statuen blev kjøbt af det labroniske Akademie i Livorno, i hvis Bibliothek jeg ofte betragtede den, og altid fandt den beundringsværdig. Digteren sidder i Begreb med at nedskrive, hvad Begeistringen har indgivet ham, Begeistringens Øieblik er forbi, og der er paafulgt hiin Rolighed, under hvilken man udvikler Tanken for at give den en synlig Skikkelse. Se også Melchiore Missisrini: Delle memorie di Dante in Firenze, e della gratitudine de’ Fiorentini verso il divino poeta, Firenze 1830, p. 15.. Hvor statuen befinder sig i dag, vides p.t. ikke. Demi udførte også senere en stående Dante-statue, jf. Demis biografi.

Sidst opdateret 19.09.2018