Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens tale- og skriftsprog

Thieles beskrivelse af den helt unge Thorvaldsen på Kunstakademiet i København lyder: “Han talede kun lidet, og hans Svar vare korte og bestemte, og, ligesom de nu ikke sjeldent ere lidt epigrammiskt spidsede, vare de dengang ofte i deres ligefremme Naturlighed pudseerligt træffende. Naar han stod ved sit Tegnebrædt, var han saa taus og ordknap, at han sjeldent svarede med Ja eller Nei, naar han kunde lade det være nok, at nikke eller ryste paa Hovedet. Forlangtes hans Raad eller Hjælp ihenseende til en Tegning, da svarede han, efter et hurtigt, men let opfattende Blik paa Sagen, blot ved at pege med Fingeren.”

Sidst opdateret 08.10.2014