Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 8.5.1819

Teksten virker her usammenhængende og abrupt, og stregen i parentesen hos Thiele peger på, at han ikke har kunnet tyde Brøndsteds ord i brevet til Møller. I den anden version af Brøndsteds karakteristik af Mackenzie, som optræder i hans rejsedagbøger, se Dorph, op. cit. er den samme passage mere fuldkommen og sammenhængende:


”...endog mere boglærd end fornødent, men uden Naturel, uden nogen Blomst, uden eiendommelig Idee, eller original Tanke, eller munter Meddelelse.”


Altså en mere forståelig tekst.
Til gengæld har Brøndsted ikke tilføjet ”...tilmed særdeles hæslig” i brevet til Møller.

Sidst opdateret 20.01.2018