Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 12.2.1841

[Schrøders, op. cit., note i den trykte tekst:]
Edouard Huschke blev, i en Alder af 29 Aar, 1827 forflyttet som juridisk Professor fra Rostock til Breslau. Præsten Johan Gottfred Scheibel i Breslau, Grundtvigs Jævnaldrende, der med stor Kraft havde modsat sig Kirkeunionen imellem Lutheranere og Reformerte og derfor var bleven Fører for Gammellutheranerne i Schlesien, saa i Breslau et nyt “Efesos”, der i Huschke havde faaet sin “lovkyndige Zenas” (Tit. 3,13). Sammenlign Fr. Nielsens Oplysninger om Gammel-Lutheranerne i Preussen i Bogen Statskirke og Frikirke fra 1883.

Sidst opdateret 29.09.2017