Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens tale- og skriftsprog

Se eksempelvis Peder Horrebow Hastes brev af 11.7.1820 til Thorvaldsen: “Aldrig, gode Thorvaldsen, har jeg tilforn tilskrevet Dig en eneste Linie; det kommer deraf, at jeg fuldt vel erindrede, Du var ingen Elsker af Skriveri: jeg kunde altsaa intet Svar vente; og saaledes var det blevet Brevskrivning, men ikke Brevvexling.”, eller brev fra C.F.F. Stanley af 16.8.1805: “[...] og per Parentesis være det mig tilladt at sige (: jeg ingen Skrivelse ventede da jeg unter uns Gesagt kiender min Herres hurtighed i Skriverragien, og med hvilken Siele Fryd og glæde De griber Pennen”. Til Stanleys sarkasme skal dog tilføjes, at Thorvaldsen med sikkerhed har afsendt mindst otte breve til Stanley, se evt. liste over forsvundne breve, samt Lund, op. cit. p. 51. Se også brevene tilknyttet emneordet Thorvaldsens ringe skrivelyst.

Sidst opdateret 03.10.2014