Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Altertavlen som aldri ble malt

[Forfatterens note i teksten] Jfr. Dietrichsons kommentar: op .cit. Il (note 2), s. 120. Altertavlen ble fullført i 1875, året før kunstnerens død.

Sidst opdateret 24.02.2017