Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Altertavlen som aldri ble malt

[Forfatterens note i teksten] Just Mathias Thiele, Thorvaldsen i Rom, Il, Kbh. 1854, s. 130.

Sidst opdateret 24.02.2017