Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Altertavlen som aldri ble malt

[Forfatterens note i teksten] Matt. 19: 13-15; Mark. 10: 13-16: Luk. 18: 15-17. Motivet er sjeldent i tidligere kunst, men har vært benyttet av Lucas Cranach d.æ.

Sidst opdateret 24.02.2017