Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Altertavlen som aldri ble malt

[Forfatterens note i teksten] Den første tid i Roma tegnet Tidemand etter modell hos den svenske kunstner Egron Lundgren. Dessuten forteller Emil i sine notiser at han utførte “Modelakter, dels nøgne, dels i Costumer i et saakaldt ‘Accademia’ holdt af en Mand, ved Navn Nicolo”. Første gang ‘Professor Nicolo’ nevnes, er i et dagboksnotat fra 18. des. 1841.

Sidst opdateret 24.02.2017