Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Altertavlen som aldri ble malt

[Forfatterens note i teksten] Inv.nr. B.4292. Jfr. Dietrichson: op.cit. I (note 2) , s. 88.

Sidst opdateret 24.02.2017