Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Altertavlen som aldri ble malt

[Forfatterens note i teksten] I sine erindringer (jfr. note 1, her spesielt k, s. 86f.) forteller Tidemand om sitt møte med Kaulbach; jfr. Dietrichson: op.cit. I (note 2), s. 73f.

Sidst opdateret 24.02.2017