Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Altertavlen som aldri ble malt

[Forfatterens note i teksten] Notisene omfatter åtte håndskrevne hefter (Universitetsbiblioteket i Oslo, MS. 4° 759 a-hl, påbegynt 1865. Fremstillingen går frem til og med 1862. Alle sitater her er fra første hefte. Dagbøkene nevnes av Dietrichson (I, s. 69n), som imidlertid først fikk se dem etter han hadde fullført manuskriptet til sin biografi. De har siden ikke latt seg oppspore, inntil jeg nylig, i samarbeid med Nils Messel, kunne identifisere dem i norsk privateie.

Sidst opdateret 24.02.2017