Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Altertavlen som aldri ble malt

[Forfatterens note i teksten] Høsten 1849 inviterte Kunstforeningens styre fire tyske malere, Ernst Deger, Carl Muller, Alfred Rethel og Edward Steinle til å levere utkast. De tre sistnevnte sendte inn skisser til altertavlen. Aret etter ble det med fire stemmer mot en (Emil Tidemand stemte for Rethe!) besluttet å gi oppdraget til Steinle. Jfr. Willoch: op.cit., (note 2), s. 52; Ole Petter Bjerkek: “To nazarenske altertavler i Norge”, Kunst og kultur, 62 (1979), s.161-66.

Sidst opdateret 24.02.2017