Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Altertavlen som aldri ble malt

[Forfatterens note i teksten] Lorentz Dietrichson: Adolph Tidemand, hans Liv og hans Værker, 2b., Christiania 1878-79, her I, s. 93-115; Sigurd Willoch: Kunstforeningen i Oslo 1836-1936, Oslo 1936, s. 47-5 2.

Sidst opdateret 24.02.2017