Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Altertavlen som aldri ble malt

[Forfatterens note i teksten] Kunstneren forteller om dette i sine håndskrevne erindringer fra barndom og ungdom (Universitetsbiblioteket i Oslo, MS. 4° 759 i-k, her k, s. 83): “Jeg maa bemerke, at jeg i Düsseldorf fik Brev fra K. F. i Chrania (Winge) om at male en Altertavle for vor Frelsers Kirke i Christiania, hvorpaa jeg svarede, at jeg nok vilde paatage mig dette Arbeide, og anvende mit Ophold i Rom, hvorhen jeg agtede mig, til at gjøre de fornødne Studier – osv. -.” Megler Paul Winge var foreningens formann. Utvilsomt ble et slikt brev mottatt, men det nøyaktige innhold er ikke kjent.

Sidst opdateret 24.02.2017