Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Den gale Moltke eller Excentriciteten i centrum

Labyrinten eller Rejse gjennem Tydskland, Schweitz og Frankrig ved Jens Baggesen. I ny Retskrivning. Optrykt efter Udgave af 1792-93. Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup. København u.å. s. 258-259. Adskillige af de senere udgaver er stærkt redigerede.

Sidst opdateret 08.02.2017