Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Paradisets Port

[Forfatterens note i teksten] Rentekammerets Relations- og Resolutionsprot. 1840, Kgl. Res. nr. 195. Overslag 28.2.1840 udarb. af Hornbech ligger i kopi i Bygningsadministrationens arkiv (RA), journalsag nr. 184. 1840. Overslaget er blevet til med anvendelse af Bindesbølls for arbejder. Om andre forhold vedr. restaureringen, se bl.a. Overhofmarskallens arkiv (RA) IO 39 b med en tegning a f kirkens to etager efter arbejdets afslutning (med ekstrastole) og placeringslister til indvielsen 10. december 1843.

Sidst opdateret 03.02.2017