Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Paradisets Port

[Forfatterens note i teksten] Kunstakademiets saml. Af arkitekturtegninger. Af Bindesbølls egenhændige opmalinger og tegninger er flere dateret 19.11.- 24.11.1838. De store tegninger, gengivet i Danm. Kirker (vol.cit., note 1) s. 574 og 575, er ikke udført a f Bindesbøll, men har hans opmalinger og forslag som forudsætning. Bindesbølls altertegninger ikke dateret, men forarbejderne til den er “maalt 1838”.

Sidst opdateret 03.02.2017