Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Paradisets Port

[Forfatterens note i teksten] Arkæologen Feas kamp for restaureringen a f S. Paolo fuori le Mura har varet af afgørende betydning (Ussing: op.cit. I, s. 96-98). Victor Hugos krav om “Monumenternes Istandsættelse med Omhu, Indsigt og Besindighed” og om at restauratoren skal “være sparsom med sine egne Ideer, han bør omhyggeligen studere enhver Bygnings Characteer efter dens Tid og dens Beliggenhed” (Dansk Ugeskrift 1833, s. 213) gør Høyen til sine.

Sidst opdateret 03.02.2017