Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Et stik af J.F. Clemens efter Peyron

[Forfatterens note i teksten] Tegningen måler 533 X 970 mm, dvs. omtrent samme mål som maleriet i Aspley House. Takket være kalken i Kobberstiksamlingen kan vi regne målene ud på den formindskede kopi, som Clemens udførte. Katalog nr. 8 hos Rosenberg og van de Sandt op. cit. (note ~) er således betydeligt større. Den kan tilsyneladende ikke spores længere tilbage end til en auktion i Paris 1866. M. van de Sandt har gjort mig opmærksom på, at ved en teknisk fejl er de to her omtalte illustrationer i hans og Rosenbergs bog blevet forbyttede: Fig. 20 er maleriet i Aspley House (London), og fig. 21 er tegningen i kunsthandel i Paris (siden overgået i privateje).

Sidst opdateret 27.01.2017