Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Et stik af J.F. Clemens efter Peyron

[Forfatterens note i teksten] Kobberstiksamlingen Td mp. 524. nr. 34. Rødlig kalke i omrids. Bly. 317×470 mm. Afgivet fra Kunstakademiet. L n. 1l003. Dajeg gjorde min opdagelse, at Clemens’ stik, Swane nr. 375 (ikke reproduceret i bogen), måtte være efter Pierre Peyron og forlægget “Peron” fejlagtigt, var det under vanskelige forhold p.g.a. en langvarig strejke på Statens Museum for Kunst. Alligevel gav man mig elskværdigst adgang til at gennemgå mappen med Clemens-stik. Her var ingen bemærkninger gjort, hverken på bladet eller i det håndskrevne katalog. Men der var ikke tid nok for mig til også at gennemgå tegningerne af Clemens. Siden fik jeg lejlighed til at studere dem og stødte da på kalken, der, da Swane udarbejdede sit katalog, var i Kunstakademiet. Det viste sig da, at]. F. Mejanes (en fransk forsker) i mellemtiden havde tilføjet en bemærkning om forbindelsen med Peyrons maleri i Aspley House. Det må være mig tilladt at fastholde, at jeg har gjort min iagttagelse uafhængig af M. Mejanes.

Sidst opdateret 27.01.2017