Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Et stik af J.F. Clemens efter Peyron

[Forfatterens note i teksten] Rosenberg og van de Sandt: op. cit. (note 2), s. 63. Brevene findes hos Peyrons efterkommere i Bruxelles. Ikke længe efter sit brev af 8. juni 1806 skriver d’Angiviller 17. oktober s.å. til grevinde Louise Stolberg: “… Vous recevrez, Madame la Comtesse, pour le depot une petite caisse longue qui Gontient un tableau roule et une estampe …” (Reventlowske Papirer. VII, s. 230). Udgiveren Louis Bobe, mente naturligt nok, at det kunne være Peyrons Sokrates, men i samme nyfundne brev af 8. juni skriver d’Angiviller til afslutning: “… je desire bien revoir le Socrate qui n’est pas arrive.” Man har derfor nu lov at tænke sig, at den aflange kasse, som grevinde Stolberg skulle tage imod, har indeholdt tegningen af Lodtrækningen, der jo på det tidspunkt var opklæbet på lærred.

Sidst opdateret 27.01.2017