Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Et stik af J.F. Clemens efter Peyron

[Forfatterens note i teksten] M. Stein i Bulletin de la Societe de I’Histoire de l’Art Francais Année I973 (Paris 1974), 229-238. Kunstmuseets Årsskrift 1977-I980, s. 114-31. Ide og form i fransk kunst, Kbh. 1981, s. 172-198. Pierre Rosenberg og Udolpho van de Sandt: Pierre Peyron 1744-1814, Paris, ARTHENA, 1983 indeholder (som bebudet i min danske artikel) nye vigtige oplysninger om Sokrates-billedet. Alle eksemplarer, forarbejder, tegninger m.m. er katalogiserede under nr. 114-128. Den tids nyvakte interesse for Peyron har bl.a. vist sig ved hans repræsentation på udstillingen På klassisk mark. Målare i Rom på 1780-talet, Nationalmuseum, Stockholm 1982. Kat. nr. 49-51.Peyrons kunst analyseres interessant hos Norman Bryson: Word and Image 1981 og Tradition and Desire. From David to Delacroix, 1984.

Sidst opdateret 27.01.2017