Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 17.1.1804

Busterne nåede frem til København med fregatten Triton 10.12.1802, jf. T.A. Topsøe-Jensen & Emil Marquard: Officerer i Den Dansk-Norske Søetat 1814-1932, København 1935, vol. I, p. 98. Men busterne stod ikke hele 15 måneder på Toldboden, som Abildgaard skriver. Ifølge brev af 21.1.1804 fra Herman Schubart til Thorvaldsen var de allerede 15.12.1803 blevet opstillet hos kronprins Frederik (6.), som Abildgaard nævner i det følgende.
Abildgaard overdriver altså busternes ophold på Toldboden, og det er heller ikke helt korrekt, at “…ieg [har] nu først faaen…” nys om deres ankomst. Allerede en måned tidligere end dette brevs datering, må han jo have haft busterne i sin varetægt for at kunne sende dem til hoffet.
Abildgaard overdriver muligvis en smule for at skjule, at han faktisk havde fået besked om busternes ankomst til Toldboden tidligere, men ikke havde haft tid til at tage sig af dem?

Sidst opdateret 22.01.2018