Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Den gamle mand og hulen

N. L. Høyen: »Om Konstens Væsen og Opgave, særlig med Hensyn til Danmark« i: Niels Lauritz Høyens Skrifter, Kbh. 1876, bd. 3, s. 137. Se løvrigt nærmere Peter Nørgaard Larsen om folkelivets mytologisering: »Fra Hellas til Hades«, s. 157-174, i antologien Viljen til det menneskelige. Tekster omkring Julius Lange, red. Hanne Kolind Poulsen, Hans Dam Christensen og Peter Nørgaard Larsen, Kbh. 1999.

Sidst opdateret 13.01.2017