Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Grundtvig and Copenhagen During Denmark's Golden Age

[Author’s note in the text] Letter to Ingemann, Martinmas 1836, GI, pp. 185-86; on the use of the term “Sang-Værk” by Copenhageners, see E.C. Werlauff, Historiske Antegnelser til Ludvig Holbergs atten første Lystspil, 1858, pp.31-79.

Sidst opdateret 20.12.2016