Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens Museum. Den kulturpolitiske, sociale og politiske kontekst, herunder også om modtagelsen i pressen

Anmeldelser af museet findes, som anført hos Bramsen s. 68-87, i Danske Mindesmærker i photographiske Fremstillinger med Text af Philip Weilbach, København 1866; H. Marryat: A Residence in Jutland, London 1860; Christian Molbech: Anmærkninger over nyere Tiders Arkitektur, særdeles i Danmark, i: Oversigt over det kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger Nr. 3.

Sidst opdateret 20.12.2016