Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Jørgen Sonnes frise

Teksten bygger på litteraturen om Jørgen Sonne og Thorvaldsens Museum som henvist i Weilbach Dansk Kunstnerleksikon bd. 7 København 1996, s. 503-505 og Jørgen Sonne 1801-1890. Red. Nina Damsgaard, Dyveke Helsted, Eva Henschen og Bjarne Jørnæs, København 1988, med særlig vægt på:
 

Lars Rostrup Bøyesen: Frisen paa Thorvaldsens Museum, i: Kunstmuseets Aarssknft 1946-47, København 1947, s. 158-94.
 

J. F. Holm: Veiledning ved Udførelsen af Fresco-Malerier, Stuk og Cementmosaik, København 1850.
 

Georg Jacobsen: Thorvaldsenfrisen. En Analyse, i: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1979, s. 91-120 samt planchebind.
 

Bjarne Jørnæs: Historisk genre – genreagtig Historiemaleri, i: Cras, tidsskrift for kunst og kultur, nr. IX, 1975.
 

Knud Millech: Thorvaldsens Museum. Bygningens æstetiske funktion og idé samt udviklingen i forarbejderne, i: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1960, s. 7-136.
 

Erik Moltesen: Sonnes Frise og dens Forudsætninger, København 1926.
 

Th. Oppermann: Sonnes Frise paa Thorvaldsens Museum, i: Meddelelser fra Foreningen for Kunsthaandværk og Selskabet for dekorativ Kunst. 1922, s. 17-22.
 

Steen Eiler Rasmussen: Thorvaldsens Museum og Frisen, i: Arkitekten, LI. Årgang, juli-august 1949, s. 117-138.
 

Else Kai Sass: Der polychrome Bildfries an der Aussenwänden des Thorvaldsen Museum in Kopenhagen, i: Muzeum i tworca, Festskrift til Stanislaw Lorentz, Warszawa 1969.

Sidst opdateret 13.12.2016