Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Kritiske betragtninger over Thorvaldsens Museum som tegn

Heller ikke i en arkitekturteoretisk forstand kan det hævdes, at »Thorvaldsens Museum« er et autonomt tegn eller tegnsystem. Det er nemlig ikke muligt at definere hverken denne eller andre bygninger som et lukket tegnsystem eller som en særlig formelarkitektonisk kode. Den har simpelthen ikke nogle mindsteenheder, der kan definere den inden for en selvstændig arkitektonisk semiotik, i modsætning til hvad man møder i talesprogets mindsteenheder, dvs. fonemiske eller monemiske enheder (lyde og lydsammensætninger). Derimod kan man hævde, at tegnet »Thorvaldsens Museum« hører til semantiske eller diskursive systemer af tegn. Det vil sige, at tegnet som sådan ikke har nogen »egen betydning«, men – som jeg har hævdet – betyder i forhold til de både diskursive og ikke-diskursive diskurser, det optræder i. Donald Preziosi: Architecture, Language, and Meaning. The Origins of the Built World and its Semiotic Organization (Approaches to Semiotics: 49) 1979, s. 3.

Sidst opdateret 12.12.2016