Kommentar til Kunstakademiets udstillinger

Jf. Forklaring over de Stykker udi Skildrer- Bildhugger- Bygnings- Kaaber-Stikker og Medailleur-Kunsten, som ere forfærdigede af de Herrer udi Det Kongelige Danske Academie, hvis offentlige Udsettelse foretages udi Charlottenborg store Sahl, og tager sin begyndelse paa Hans Kongelige Majestets aller höyeste Födsels-Dag den 29de Januarii indeværende Aar, samt vedvarer til den 5te Februarii, København 1769.

Sidst opdateret 08.12.2016