Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Lyset i Thorvaldsens Museum

Betænkning om, hvorvidt Vognskursbygningen bagved Slotskirken med Fordeel kan benyttes til et Musæum for Thorvaldsens Værker og Samlinger. Citeret efter Chr. Bruun og L. P. Fenger, op.cit. (note 4), s. 23.

Sidst opdateret 22.11.2016