Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Skulpturens plats i 1800-talets konstmuseum

Nationalmuseum, Arkivet: Kongl. Museum, Kongl. Bref 1783-1843. Kongl. Bref nr 57 1/2, daterat 1 februari 1836. Här talas om att avgjutningen (kallat »aftryck») gjorts med tillstånd av storhertigen av Toscana. Beviljandet av de nödvändiga medlen motiveras med att »ifrågawarande konstarbete skulle åt Wårt Museum bereda en ökad prydnad och tillika wara af nytta för Antikens Studium inom fäderneslandet».

Sidst opdateret 21.11.2016