Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Primo 1817

Der er tale om fortegninger til Danserinde, jf. A178, som Esterházy bestilte hos Thorvaldsen i december 1816 eller tidligt i 1817. Det vides dog ikke præcis hvilke fem skitser, der er tale om. På Thorvaldsens Museum findes en række tegninger af dette motiv, og da Esterházy er den første, som bestiller Danserinden, er det nærliggende at formode, at de mestendels knytter sig til denne bestilling. Nogle af dem er meget løse skitser, som kan tænkes at have været til Thorvaldsens eget brug: C454r, C1163, C1167. Andre forekommer mere afsluttede og egnede til at forlægge fyrsten: C54, C200, C201, C1050r. Dertil kommer en tegning, som i dag befinder sig på Den Kongelige Kobberstiksamling, inv. nr. KKSgb9081. Denne tegning bærer rester af et laksegl, og knytter sig sandsynligvis til Esterházy-bestillingen, jf. Esterházys svar.

Sidst opdateret 23.09.2016