Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Primo 1817

Dvs. han har med sit segl markeret den skitse, han foretrækker. Skitserne blev altså sammen med forhåndenværende brev sendt retur til Thorvaldsen. Denne skitse med Esterházys segl er sandsynligvis identisk med den, der i dag befinder på Kobberstiksamlingen, inv. nr. KKSgb9081 (recto). På tegningens nederste højre hjørne findes rødlige spor efter et laksegl, og i sin upublicerede fortegnelse over Thorvaldsen-tegninger på Kobberstiksamlingen skriver Bjarne Jørnæs, at det er Esterházys segl. Muligvis var seglet mere synligt, da Jørnes så tegningen, og han derfor kunne se, at der var tale om det specifikke segl, eller også lavede han blot et kvalificeret gæt ud fra sammenfaldet mellem motivet og forhåndenværende brev. Det er under alle omstændigheder tydeligt, at der har siddet et laksegl på tegningen, som på et tidspunkt er faldet af eller blevet fjernet.

Td 566, 36, recto

Sidst opdateret 06.11.2017