Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Aus der Ferne - Privat, fremmed og offentligt i Thorvaldsens Jason

[Forfatterens note i den trykte tekst:]
Interessant i denne forbindelse, men umuligt at udvikle inden for rammerne af nærværende artikel, er de betragtninger som forfatterparret Oscar Negt og Alexander Kluge gør sig over Jason-skikkelsen som en mytisk beretning om pengeøkonomiens ødelæggende virkning på den hellige lunds kollektive organisation. Som sådan kan myten fungere som metafor for oplysningsprocessen: forfatterne betoner her karakteren af tyveri i Jasons tilegnelse af det gyldne skind. Se O. Negt og A. Kluge, »Der antike Seeheld als Metaphor der Aufklärung« i: Geschichte und Eigensinn, Zweitausendundeins, Frankfurt am Main 1981, 741-753.

Sidst opdateret 11.07.2016