Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsen og Rafael

[Forfatterens note til teksten:]
Anacreontika, 3. sang. Thorvaldsen kendte tilsyneladende historien fra en italiensk udgave: Poesie di Anacreonte recate in versi italiani da Eritisco Pilenejo, Rom 1793, som fandtes i hans bogsamling (Thorvaldsens Museum, inv. M386).

Sidst opdateret 27.05.2016