Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsen og Rafael

[Forfatterens note til teksten:]
I sommeren 1800 sendte Thorvaldsen to kasser med buster og bøger til København med et af flådens skibe. Blandt disse sager fandtes et eksemplar af Les celebres Tapisseries de Raphael d’Urbin, connus sous le nom d’Arazzi, qui sont au Vatican a Rome au nombre de 20 pieces gravées par Louis Sommerau Peintre. 1780 som Abildgaard beholder da kasserne ankommer. For Abildgaards regning køber Thorvaldsen så et eksemplar til sig selv. Det sidste findes i Thorvaldsens Museum (M315); se: brev fra Abildgaard til Thorvaldsen 21 .juli 1800 og svarbrevet fra Thorvaldsen til Abildgaard af 24. oktober 1800. Måske har Thorvaldsen købt stikværket fordi han kendte det fra sin akademitid og havde brugt det ved udfærdigelsen af konkurrencerelieffet. I hvert fald optræder et indbundet eksemplar af Sommeraus værk blandt de stik der blev overdraget til den nyoprettede Kongelige Kobberstiksamling i 1845; Se: Catalog over Det Kongelige Maler, Billedhugger og Bygnings Academies Kobberstiksamling (ms. uden dato, Den Kongelige Kobberstiksamlings arkiv) s. 7 nr. 29. Om overdragelsen se iøvrigt: Chris Fischer og Mikael Bøgh Rasmussen, »Grafikken i Den Kongelige Kobberstiksamlmg. En historisk oversigt«, i: Chris Fischer og Jan Würtz Frandsen red., Øjenlyst II 76 grafiske blade fra Den kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst, København 1998, s. 20. Sommeraus plancheværk findes imidlertid ikke i Kobberstiksamlingen i dag. Det samme gælder de stik der omtales i note 12. Hvorvidt de i overdragelseskataloget omtalte stik er dem som Abildgaard afkøbte Thorvaldsen eller om de indgik i Akademiets samling før 1800 og således kunne være dem der havde inspireret Thorvaldsen ved vi ikke.

Sidst opdateret 27.05.2016