Kommentar til Dissektion af en superstjerne

Anmærkning tilføjet 2012: Det fysiske arkiv er i dag publiceret her i dette digitale arkiv. Alle kildedokumenter på Thorvaldsen Museum er siden denne artikels fremkomst i 2006, blevet transskriberede og kan i dag findes og læses her i Arkivet.

Sidst opdateret 06.07.2016