Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Pudsede murflader og trukne profiler

[Forfatternes note i den trykte tekst:]
Opskrifter på grovmørtel og restaureringsmørtel
anvendt i kompletteringer på nord- og sydfacaden:
 

Grovmørtel:
7 mål bakkegrus (0-4 mm)
0,67 mål sigtet Mestercement
7,67 mål af ovenstående blandes inden brug med 1 mål kulekalk

 

Gul restaureringsmørtel I
(vestlige del af facaden, fag 1-8):
1.5 mål bakkegrus (0-4 mm)
1 mål strandsand (0-0,5 mm)
0,5 mål sigtet Mestercement
1/3 mål morkokker
3/16 mål jernoxidgult
6 mål af ovenstående blandes inden brug med 1 mål kulekalk

 

Gul restaureringsmørtel II
(østlige del af facaden, fag 9-13):
1.5 mål bakkegrus (0-4 mm)
1 mål strandsand (0-0,5 mm)
0,5 mål sigtet Mestercement
1/3 mål morkokker
1/7 mål jernoxidgult
1/64 mål rå umbra
1/64 mål brændt siena
6 mål af ovenstående blandes inden brug med 1 mål kulekalk

 

Gul restaureringsmørtel III
(østlige del af facaden, fag 9-13):
1.5 mål bakkegrus (0-4 mm)
1 mål strandsand (0-0,5 mm)
0,5 mål sigtet Mestercement
1/3 mål mørkokker
1/7 mål jernoxidgult
1/32 mål brændt Siena
6 mål af ovenstående blandes inden brug med 1 mål kulekalk

 

Rød restaureringsmørtel:
2.5 mål strandsand (0-0,5 mm)
0,5 mål sigtet Mestercement
1/3 mål caput mortum
6 mål af ovenstående blandes inden brug med 1 mål kulekalk

 

Grøn restaureringsmørtel:
2.5 mål strandsand (0-0,5 mm)
0,5 mål sigtet Mestercement
1/6 mål kromoxidgront
1/8 mål grøn umbra
6 mål af ovenstående blandes inden brug med 1 mål kulekalk

 

Sort restaureringsmørtel:
2.5 mål strandsand (0-0,5 mm)
0,5 mål sigtet Mestercement
1/3 mål køn røg og
1/32 mål gron umbra
6 mål af ovenstående blandes inden brug med 1 mål kulekalk

 

Brun restaureringsmortel (sokkelfarve I):
2.5 mål strandsand (0-0,5 mm)
0,5 mål siget Mestercement
1/64 mål oxidbrunt
1/32 mål brændt siena
6 mål af ovenstående blandes inden brug med 1 mål kulekalk

 

Lys gråbrun restaureringsmørtel (sokkelfarve II, forhal):
2.5 mål strandsand (0-0,5 mm)
1/3 mål siget Mestercement
1/6 mål hvidcement
1/20 mål rå umbra
6 mål af ovenstående blandes inden brug med 1 mål kulekalk

 

Lys restaureringsmørtel
(indfatninger og hvidebånd):
1.5 mål bakkegrus (0-1 mm)
i mål strandsand (0-0,5 mm)
0,5 mål hvidcement
6 mål af ovenstående blandes inden brug med 1 mål kulekalk
Bakkegruset, der indgik i pudsen til komplettering af indfatningerne, blev sigtet ned til 1 mm på grundlag af resultater fra tyndslibsanalyse.

 

Grå restaureringsmørtel
(til den trukne del af hovedgesims, den trukne del af kordongesims og blåt profilbånd i hovedgesims):
1,5 mål bakkegrus (0-1 mm)
1 mål strandsand (0-0,5 mm)
0,5 mål sigtet Mestercement
6 mål af ovenstående blandes inden brug med i mål kulekalk

 

Disse kompletteringer afveg i farven fra de omkringliggende cementmalede pudslag.
 

Det blev dog besluttet, at dette var uden betydning, da disse dele blev besluttet bemalet med silikatmaling.
 

Pigmentforholdet afviger i kompletteringerne på vest- og østfacaden, ligesom indholdet af Portlandcement blev mindsket med 50% (vægt) på hovedfacaden mod de 33% (vægt) på nord- og sydfacaden.

Sidst opdateret 27.05.2016