Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Pudsede murflader og trukne profiler

[Forfatternes note i den trykte tekst:]
Peder Halds dokumentation af den gule facadepuds har følgende opskrift:
 

1,5 mål bakkegrus, vasket og glødet ved 800 º C, kornstørrelse 0-4 mm
1 mål skelsand, giødet ved 800 º C, kornstørrelse 0-0,5 mm
3/4 mål Portlandcement
0,5 mål mørkokker (farve 8017 Sadolin og Holmblad)
3/16 mål jerngult (farve 632 Sadolin og Holmblad)
6 mål af ovenstående blandes før brugen med 1 mål kalk i konsistens af smør

 

Opskriften indeholder tillige en metodebeskrivelse for blandingen. Denne metode bygger på sammenblanding af alle tørre komponenter før tilsætning af kalkdej, der er den eneste vandholdige komponent i blandingen.Tilsætningen af kalkdej (kulekalk), der indeholder ca. 50% vand, er ikke tilstrækkeligt til, at blandingen opnår en konsistens, der kan bearbejdes og pudses op.

Sidst opdateret 27.05.2016