Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Sonnes frise

[Forfatterens note i den trykte tekst:]
Restaureringsmørtler anvendt i frisen:


Sort restaureringsmørtel:
2,5 mål strandsand (0-0,3 mm)
0. 5 mål sigtet Aalborg Portland Mestercement
1/3 mål kønrøg
1/32 mål grøn umbra
6 mål af ovenstående blandes inden brug med 1 mål kulekalk
På nordfacaden blev der anvendt 1/8 og 1/32 mål sodsort som erstatning for 1/3 mål kønrøg


Gul restaureringsmørtel:
1,5 mål bakkegrus (0-4 mm)
1 mål strandsand (0-0,5 mm)
0,5 mål sigtet Aalborg Portland Mestercement
1/3 mål mørkokker
3/16 mål jernoxidgult
6 mål af ovenstående blandes inden brug med 1 mål kulekalk

Sidst opdateret 27.05.2016