Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Facadernes sandsten

[Forfatternes note i den trykte tekst:]
Laseren, der blev anvendt på sydfacaden, var en Laserblast 500 (Q-Switched Nd: Yag Laser) fra firmaet Quantel, der har en effekt på 20 watt.


Laseren består af to forbundne enheder – en laserenhed og en køleenhed. Fra laserenheden udgår et 15 m langt lyslederkabel, hvori der løber fire lysledere, der ender op i en pistol. Alle fire lysledere var tændt under afrensnigen. Laseren stod på jorden under hele forløbet, men blev løbende flyttet fra øst mod vest. Frekvensen var på 20 Hz under stort set hel afrensningsarbejdet. Den eneste undtagelse var på kapitælreliefferne, hvor der fandtes farvespor efter en tidligere polykromi. Her blev frekvensen partielt sænket til 10-15 Hz for at bevare pigmentet. Under afrensningen blev der kørt med 60 pulser pr. sekund, hvor hver puls varede i ca. 10 nsek.
Energitætheden var på 335 mj.

Overfladerensningen af sandstenen på østfacaden blev gennemført af Cortex A/S. Laseren, der blev anvendt på østfacaden, var en Laserblast 2000 (Q-Switched Nd: Yag Laser) fra firmaet Quantel, der har en effekt på 72 watt.

Sidst opdateret 27.05.2016