Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til N.L. Høyen og Chr. J. Thomsen

[Forfatterens note i teksten] Se note 9 – Hanne Westergaard, op.cit. finder, at der er mange gåder ved sagen (op.cit. s. 78). Bl.a. ved hvilke lejligheder der tidligere havde budt sig mulighed for at erhverve van Huysums maleri, og hvorvidt Thomsens venskab med kunsthandleren Harzen spillede ind, og at prisen for billedet var exorbitant høj. Dertil kan bemærkes, at Billedgalleriet i 1838 havde været indstillet på at købe maleriet for 2500 rdl. på en auktion over amtmand Thygesons samling i København, (Spengler til Haxthausen den 18. juni 1838). M Thomsens indstilling (dat. 2. november 1843) om sagen i 1843 fremgår det, at kunstmægler Harzen havde maleriet i underpant. Thomsen erhvervede det for 2000!. Det var altså et godt køb. RA. De kgl. Kunstsamlinger. Kunstmuseet. Indkomne breve. 1838- 1839 og 1842-1843.

Sidst opdateret 08.04.2016