Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til N.L. Høyen og Chr. J. Thomsen

[Forfatterens note i teksten] VHAA. Thomsen til Hildebrand, 1840, den 20. marts. – Den nye ophængning blev hilst velkommen i Fædrelandet 25. juli. 1840, nr. 217, sp. 1743, hvor der kunne læses følgende: “Enhver som i disse dage besøger Det kgl. Billedgalleri på Christiansborg, vil finde sig behagelig overrasket ved den hermed foregående forandring. Malerierne var førhen som bekendt, tæt pakkede ophængte på væggene, og når det trætte øje søgte hvile, stødte det overalt på de raa mure. Nu er alle salene blevne decorerede i pompeiansk stil, væggene malede eller betrukne, og malerierne anbragt så langt fra hinanden, at det ene kan beskues uhindret af det andet. Det hele er skjønt og smagfuldt ordnet og vidner noksom om den flid og indsigt, hvormed dhrr. Justitsraad Thomsen og Prof Høyen varetager alt, hvad der i Danmark henhører under konstens gebet”. – I Fædrelandet den 12. august 1840, nr. 246, sp. 1985 blev “de radikale reformer, som var udført i Billedgalleriet på så kort tid og med så ringe udgifter” yderligere fremhævet, og ikke mindst at der var gratis adgang.

Sidst opdateret 08.04.2016