Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til N.L. Høyen og Chr. J. Thomsen

[Forfatterens note i teksten] 16. A. Aubert: Maleren johan Christian Dahl. Kristiania 1920. – Marie Lødrup-Bang: Johan Christian Dahl. 1788-1857. Life and Works. Vol. I-III, Oslo 1987, vol. I, s. 24.

Sidst opdateret 08.04.2016