Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til N.L. Høyen og Chr. J. Thomsen

[Forfatterens note i teksten] Anne Kromann og Jørgen Steen Jensen: C. J. Thomsen som numismatiker i Christian Jürgensen Thomsen 1788-29. december-1988. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1988, s. 97-111. – Se også Kirsten-Elizabeth Høgsbro: Thomsen, Herbst og Erslev. Om udgivelsen af kataloget over C.J. Thomsens middelalderlige møntsamling. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, 1991, s. 78-88.

Sidst opdateret 08.04.2016