Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Guldalderforskningens paradigmer – eksemplificeret på et maleri af Wilhelm Bendz

[Forfatterens note i teksten] Pointen er naturligvis ikke at man af maleriet kan aflæse om Bendz faktisk har stået op eller siddet ned da han malte det. Pointen er at maleriet fremstår som om han sad ned, hvadenten han nu faktisk gjorde det eller ej; det er ikke Bendz selv, men billedets implicitte maler som sad ned.

Sidst opdateret 30.03.2016