Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Tyske forbilleder

[Forfatterens note i teksten] Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster offentligen udstillede Kunstværker. København, 1845, kat. nr. 372. Maleriet er fejlagtigt anført som tilhørende Thorvaldsens Museum, men har aldrig indgået i billedhuggerens samling (venligst oplyst af museumsinspektør Bjarne Jørnæs); det er muligvis identisk med Bierhaus-Rödiger, op. cit. (note 11), kat. nr. 550 (ejer ubekendt).

Sidst opdateret 15.03.2016